Ətalət Qanunu

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Klasik mexanikanın esas ilkelerini Isaac Newton (1642 – 1727) vermiştir.
Herhangi bir cisim, ona başka cisim etki edene kadar kendi sükunet veya düzhatlı beraber hızlı hareket halini korur.
Cisimlerin bu özelliğine onların ataleti denir. Çeşitli cisimlerin ataleti de farklı olur. Cismin ataletini nitelendiren fiziksel miktar onun kütlesidir. O yüzden de “kütle atalet ölçüsüdür” diyorlar. Kütle kavramı en karmaşık, en önemli kavramlardan biridir. Newton’a göre kütle – maddenin yoğunluğu ve hacmini birlikte ifade eden ölçüsüdür.
1. ilkedeki “veya” kelimesinin anlamı vardır. Bu sözle düzhatlı hareketle sükunet arasında farkın olmadığı gösterilmiştir.

Yorum yapabilirsiniz