ABŞ əhalisinin etnik tərkibi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Modern Amerikan milletinin bünyesi 3 ana bileşene ayrılır:
ABD amerikanları;
Aborijinler;
Göçmenler.
ABD amerikanları ülke nüfusunun 89% -ni teşkil eder ve burada 4 grup ayrılır:
I grup – Avrupa-Kanada kökenli “beyaz” amerikanlar. II grup – Afrika kökenli amerikanlar (karışık evlilikler sonucu oluşan mulatlar). III grup – Latin Amerika kökenli amerikanlar. IV grup – Pasifik sahili Asya kökenli amerikanlar. Onların faiz göstergeleri şunlardır:
Avrupa-Kanada kökenli – 71%;
Afrika kökenli – 12,7%;
Latin Amerika kökenli – 13%;
Pasifik sahili Asyalı – 3,3%.

Yorum yapabilirsiniz