Azərbaycan Respublikasının ümumi ekologiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan zengin doğal kaynaklara ve gelişmiş sanayi alanlarına sahip bir devlettir. Ancak uzun yıllardan beri yığılıp kalmış çevresel sorunlar zamanında çözüm bulmadığı için ülkemizde çevre aşırı kirlenmiştir. Şu anda ülkemizde acil çözüm talep eden bir takım çevresel sorunlar vardır: su havzalarının, aynı zamanda Hazar denizinin maişet ve sanayi sularının atıkları ile kirlenmesi, Hazar Denizi’nin seviyesinin değişimi ile ilgili vurulan hasarlar, atmosfer havasına zararlı gazların aşırı atılması, biyolojik çeşitliliğin azalması, toprakların erozyona uğraması ve tuzluluk oranının artması, sanayi ve maişet atıklarının utilizasiyası vb. Çevre kirliliği, bazı durumlarda vatandaşların veya çeşitli işletme yöneticilerinin buna bilerek göz yumması Azerbaycan doğasının yakın gelecekte çok ciddi aşınmasına neden olabilir. İşte bunu önlemek için sivil toplum ve devlet el ele verip insanlarımızın daha duyarlı davranması ve çevresel felaketlerin önlenmesi için ortak faaliyet göstermelidir. Elbette ki, hiçbir Azerbaycan vatandaşı bu süreçten kenarda kalmalı değil.

Yorum yapabilirsiniz