GEODEZİYA

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Dünya üzerinde sıkı sabitlenmiş, yatay koordinatları ve mutlak yüksekliği net belirlenmiş noktaların oluşturduğu ağa devlet geodeziya referans noktaları ağı denir. Devlet geodeziya referans noktaları ağı tüm planlama ve geodeziya çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu referans ağı noktalarının yatay durumları tek bir koordinat sisteminde belirlenir (1942 yılı sistemi). Bu Dünya yüzeyinin çeşitli bölümlerinde yapılan geodeziya çalışmalarının koordine edilmesini sağlar. Yatay geodeziya referans noktaları 1962 yılında onaylanmış sınıflandırmaya göre devlet geodeziya ağlarına, yerel önemli ağlara ve planlama ağlarına bölünür.

Yorum yapabilirsiniz