Hüquq Sualları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan Cumhuriyetinin ceza kanunu Azerbaycan Cumhuriyeti Suç Mecellesinden oluşur. Bu Mecelle Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen prensiplerine ve ilkelerine dayanır. Cezai sorumluluğu belirleyen ve suç işlemiş kişinin cezalandırılmasını öngören yasalar sadece suç Mecellesine dahil edildikten sonra uygulanabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanununun görevleri barışı ve insanlığın güvenliğini sağlamak, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerini, mülkiyeti, ekonomik faaliyetleri, kamu düzenini ve kamu güvenliğini, çevreyi, Azerbaycan Cumhuriyetinin anayasal yapısını suç kasıtlarından korumak, suçları önlemektir.

Yorum yapabilirsiniz