İnformasiya iqtisadiyyatına keçidin zərurətləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Modern ekonomiye özgü temel belirtilerden en önemlisi toplumun küresel enformasyon donanımıdır. Bu enformasyon donanımının sonucu olarak ekonominin yeni bir alanı-bilgi ekonomisi oluşmuştur. Belirtmek gerekir ki, bilgi ekonomisi dünyanın çeşitli ülkelerinde gelişme, ekonominin seviyesi, bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri kullanılması ve uygulanması vb. nedenlerle değişir. Bunlarla beraber dünyanın tüm ülkelerinde bilgi ekonomisinin tezahürlerini gözlemlemek mümkündür. Günümüzde bilgi ekonomisi gelişme aşamasındadır ve onun temel özellikleri şekillendirilir. Bu sürecin özünde de şimdilik bir ölçüde kargaşa, ekonomik kategori olarak kabul edilmesinde ise tartışmalar ve belirsizlikler mevcuttur. Bilişim iqtisadiyyatı- bizatihi benzersiz, yeni bir alandır. Fakat bununla beraber ekonomik gelişmenin bilgi tipi üretimde yer alan güçlerin aşamalarla gelişimi gibi oluşmuştur.

Yorum yapabilirsiniz