İnvestisiyaların qorunması və situmullaşdırılması haqqında

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Ekonominin dinamik ve etkili gelişmesi ona çeşitli kaynaklardan (devlet bütçesinden, yerel bütçeden, yerli özel ve yabancı şirketlerden, gerçek kişilerden) konulan yatırımların hacmine bağlıdır. Yatırımların yapılması çeşitli yönlere: üretim güçlerinin geliştirilmesine, mevcut üretimin çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak yeniden kurulmasına veya yeni üretim alanlarının oluşturulmasına yönlendirilebilir ki, bu da öncelikle yatırımların korunması ve promosyonu ile ilgili devletin uyguladığı ekonomik politikaya uygun olur. Yatırımlar üretim kaynaklarının artırılmasını ve sonuçta ekonomik büyümenin temposunu sağlıyor. Yatırımlar öyle özkaynak ki, onun yardımıyla milli servet artırılır. Yatırım yarına konulan malzemedir ve mahiyet itibariyle insan kapitalına yönlendirilir.

Yorum yapabilirsiniz