İqlimə təsir edən amillərin təhlili

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan arazilerinin çağdaş iklimi çeşitli faktörlerin etkisi altında oluşur. Bu faktörler arasında ülke arazilerinin coğrafi konumu önemli yer tutmaktadır. Yer yüzeyine güneşten gelen radyasyonun miktarı doğrudan coğrafi konumdan aslıdır. Coğrafi konumun iklim oluşmasında rolü tek güneş radyasyonunun miktarını ve radyasyon dengesini, hem de arazinin termik düzeyini belirlemekle bitmiyor. Coğrafi konum aynı zamanda arazinin, atmosferin gezegensel ve bölgesel dolaşım sisteminde yerini belirler. Azerbaycan koşullarında iklime etkileyen faktörlerden biri de ülkenin rölyefi. Burada aslında rölyefin çeşitli genetik tipleri yok, somut orohipsometrik ortam öngörülüyor. Rölyef kendi başına bir iklim yaratıcı faktör olarak pasif olsa da, iklimin tüm elementlerinin arazi diferansiyeli öncelikle ondan, yani orografik yapıdan, hipsometrik özelliklerden etkilenmektedir. Kafkasya, özellikle Azerbaycan koşullarında orografik yapının atmosfer dolaşımına da büyük etkisi vardır.

Yorum yapabilirsiniz