İş etikasının əsas qaydaları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Etiğin temel konusu ahlak anlayışıdır. Etik insanların hem ayrı ayrı bireylerle, hem de toplumla ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, yanlış-doğru ya da iyi-kötü gibi hususları ahlaki açıdan öğrenen felsefi düzendir. Etik, yararlı, iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi kavramları inceleyen, bireysel veya grup davranış ve ilişkilerinde neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu belirleyen ahlak tezleri, değerler ve standartlar sistemidir. Etik ve ahlak aynı şeyler değildirler. Etik, ahlak felsefesidir ve ahlak etiğin araştırma alanına dahildir. Etik ahlaki davranış modellerini ve karakteristik özelliklerinin tarif ve izah edilmesi konularını öğrenir. Ekikanın amacı ahlakın ve onun ayrılmaz parçaları olan iyilik, kötülük, bilgelik, mutluluk, ahlaklı kimlik, onurlu yaşam ve s. bu gibi kavramları açıklamak ve yorumlamak, kısacası ahlak teorisini kurabilmektir. Bu çerçevede meslek ahlakı insanların kendi mesleklerini icra ederken davranışlarına yön veren, onlara rehberlik eden kurallar, standartlar ve tezlerin bir bütünüdür.

Yorum yapabilirsiniz