Kreditin mahiyyəti və funksiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Kredi Latin dilinde iki anlam taşır: – “inanıyorum, itibar ederim” ve “borç”. Kredi – ekonomik kategori olup, geçici serbest nakit paranın yeniden dağılımı ile ilgili olarak ekonomik subyektlerin birbirleriyle vadeli, ödeme ve iade koşulları üzerinde kurulan karşılıklı ekonomik ilişkisini terennüm ediyor. Kredinin mahiyetini açıklamak için onun yapısını, hareket aşamalarını, esasını incelemek gerekir. Kredinin yapısı sabit ve değişmezdir. Kredi birbiri ile sıkı ilişkide olan elementleri içerir. Bu elementlerden en önemlisi bu ilişkilerin subyektleridir. Kredi anlaşmalarında subyekt her zaman alacaklı ve borç alandır.

Yorum yapabilirsiniz