Marketinq tədqiqatlarında istehlakçı münasibətinin öyrənilməsi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Tüketicilerin ilişkilerinin öğrenilmesi pazarlama araştırmalarının temel meselelerinden biridir, çünkü işte tüketiciler ürünleri alarak firmalara gelir getirirler. Beklendiği gibi, tüketici (alıcı) boyutundan bağımsız olarak istenilen firmanın ilgi odağında olur. Kendi tüketicilerinin (alıcılarının) isteklerini, arzularını inceleyerek onlara gereken ürünü sunabilirler. Böylece firmalar rakip şirketlerle karşılaştırıldığında kendi tüketicilerinin (alıcılarının) ihtiyaçlarını daha iyi karşılaya bilirler. Tüketicilerin davranışının öğrenilmesinin amacı tüketicilerin ürün seçerken veya alırken yaptıkları hareketleri belirlemek, onları aynı veya benzer davranış tarzına göre gruplandırmak ve bu gruplara özgü olan kanuna uygunlukları belirlemekle onlara etki araçlarının bulunması ve seçilmesidir.

Yorum yapabilirsiniz