Menecmentin ierarxiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Menecment – yönetimin ekonomik mekanizmasının yöntem, ilke ve işlevlerini uygulayarak, malzeme, işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmak yoluyla, piyasa koşullarında istenilen faaliyette olan firmanın karşısına koyduğu hedefe ulaşması için gerçekleştirilen mesleki faaliyet türüdür. Menajer emeği üretken emektir. Çünkü onun emeği, teknolojik sürecin, işçilerin yüksek düzeyde uzmanlaşma seviyesi ile kombinasyon şartlar altında, genel olarak üretim sürecinin bütünlüğünü ve ayrı ayrı bölümler arasında bağlantıyı sağlar. Demek ki, menajer tamamen firma, kurum ve onun ayrı ayrı bölmeleri ve çeşitli ihtisasa sahip uzmanlarını birbirine zincirleme şekilde bağlıyor. Bir bütün olarak ise firmanın elde edeceği son optimum sonuç bu birleşmenin (ilişkinin) verimliliğine çok bağlıdır.

Yorum yapabilirsiniz