Müəssisənin və satış məntəqəsinin qiymətləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Ürünün fiyatı tüketicinin, alıcının ondan aldığı veya almasını kastettiği faydanın karşılığında ödemeye hazır olduğu paranın miktarıdır ve yahut bir ürünün diğer ürüne oranını belirleyen kriterdir. Fiyat muhasebe işlevi de yerine getirmektedir. Fiyatın muhasebe fonksiyonu ile bir bütün olarak satış da dahil olmak üzere, ayrı ayrı ürünlerin satışının hacminin, satıştan elde edilen toplam gelirin ve kazanç tutarının muhasebeleştirilmesi, aynı zamanda ürünün üretimi ve satışına çekilen harçların ve değer ifadesinde belirlenen diğer göstergelerin muhasebesi yapılır. Ürünün fiyatının seviyesi çoхsaylı faktörlerin etkisi altında oluşur. Bu faktörlere pazarın konyunkturası, işletmenin amacı, devletin fiyat politikası, tüketici tipleri, ürünün üretimi ve satışına çekilen harçların hacmi, rakipler, dağıtım kanalı katılımcıları, rekabetin biçimi, ürünün yaşam dolaşımının aşamaları, psikoloji vb. faktörler aittir.

Yorum yapabilirsiniz