Nitqin ifadəliliyi norması

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Hitabet Sanatı insanlara mahsus genel kültürün en önemli ve önde gelen terkip parçalarından biridir. Bu anlayış konuşma kültürü ile birlikte, yazı kültürü de içerir. Böyle yüksek kaliteye sahiplenen şahıs topluluğun sosyal hayatında, onun herhangi bir alanında etkin ve verimli katılma imkanına sahip olur. Özellikle, aydınların konuşma kültürüne sahiplenmesi vacip görülür. İyi konuşmayı, kültürel konuşmayı şartlandıran bir takım talepler vardır ki, bunlar konuşmanın normativliyidir. Bu şartlar şunlardır: açıklık, doğruluk, sadelik, netlik, kompakt olma, enginlik, temizlik, uygunluk, orijinallik, içtenlik ve s. Yazılı konuşma kültürü problemine yazım ve noktalama işaretlerine uyulması da dahildir. Bunlar ayrı ayrı ve hepsi birlikte bir kriter düzey konuşma yaratıyor.

Yorum yapabilirsiniz