Qlobal ekoloji problemlər

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Günümüzde ekolojinin 100’den fazla tarifi mevcuttur. Bunların da bir genel anlamı vardır. Bu anlam insanın, genelde organizmaların doğaya, çevreye yaklaşımını ifade etmesiyle tezahür ediyor. Bazen çevre bilimini organizmalar arasında, ayrıca organizma ile çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri öğrenen bilim adlandırırlar. Günümüzde çevre bilimi insanla biyosfer arasındaki karşılıklı ilişki sorunlarını da öğrenir. Eğer böyle olmasaydı çevre bilimi modern koşullarda şimdiki kadar ün kazana bilmezdi.
Bilimsel teknik devrim sonucu biosferde değişiklikler meydana gelen gelişmiş ülkelerden farklı olarak, günlük yaşam araçlarına ihtiyaç sorunu karşısında kalan ülkelerde çevre koruma o kadar da önemli değil.

Yorum yapabilirsiniz