Qrupların anlayışı və növləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Yapılan gözlemler ve araştırmalar gösteriyor ki, aynı gruba dahil olan kişiler birbirlerine ilişkileri ve grup meşguliyetine göre bu grupta aynı mevkiyi tutamıyorlar. Grubun her üyesi kendilerinin iş ve kişisel özelliklerine, statülerine, grupta tuttukları yere, grup üyelerinin kendilerine beslediği ilişkiye, daha doğrusu onu ne kadar kabul edip etmemelerine göre gruptaki kişiler arası ilişkiler sisteminde belirli konuma sahip olurlar. Grup üyelerinin biri yüksek otoriteye sahip olduğu halde, diğeri grup üyeleri tarafından kabul edilmemektedir; biri ile daima iletişimde olmaya can atsalar da, diğerini görmeye gözleri olmuyor; birine inanıp ona arkalanmak mümkün olduğu halde, diğerine itibar etmiyor, inanmıyorlar vb. Bu durum grup farklılığı gibi ilgi çekiyor. Kuşkusuz grup farklılığını açığa çıkarmak onun gelecekteki faaliyetlerinin verimliliğini sağlamak açısından özel önem arz etmektedir.

Yorum yapabilirsiniz