Şamanlar və şamanizm

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Şaman kelimesinin anlamı ruhlara, sihirbazlığa inanan uluslarda (özellikle kuzey halklarında) büyücü, üfürükçü, cadı demektir. Şaman tasavvurları, görünüyor ki, şaman efsanelerinden beslenmiş. Şaman efsanelerinden anlaşılıyor ki, şaman olacak kişiyi albıslar emziriyorlar. Bu emzirme ritüel-mitolojik özellik taşır. Bununla şaman yeni statü kazanarak, ruhlarla ilişki kuruyor, gamlıg ettiği zaman onları görür, onlarla konuşur. Adi insan statüsünden şaman statüsüne geçme törenine süt içmekle şaman olmaya hazırlanan kişi ruhlar âleminin sırlarına vâkıf olur, böylece, yeni bir aşamaya adım atıyor. Şaman folklorundan anlaşılmaktadır ki, şaman olan her bir kişi kendini ruhların manevi oğlu adlandırır.

Yorum yapabilirsiniz