Şizofreniyanın gediş tipləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Şizofreni (Yunanca “schizo” – parçalıyor, “phren” – idrak, akıl demektir) – tutmalar şeklinde aralıklı veya aralıksız devam eden kademeli keskinleşerek kimliğin karakter değişikliklerine yol açan kronik gidişli, ruhsal hastalıktır. Hastalığın genellikle genç yaşlarda belirmesi (17-25 yaş), yaygınlaşması, kronik gidişle ilgili emek kabiliyetinin kaybolması, etiologiya ve patogenezinin net öğrenilmemesi ve buna göre de isabetli tedavisinin olmaması onu psikiyatrinin en güncel sorununa dönüştürmüştür. Bu hastalık geçici veya kalıcı olabilir. İnsanın düşünce, duygu ve davranışlarında, kendini ve çevresindekileri önemli ölçüde etkileyen birtakım değişikliklere sebep olan bir hastalıktır. Şizofreni irsi hastalıklardan biridir.

Yorum yapabilirsiniz