Sosial təşkilatlar

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

“Teşkilat” kelimesinin birkaç anlamı var. İlk anlamda o, organize şekilde belli amaçlara ulaşmak niyetinde olan amaçlı grup ve insanlar topluluğu demektir. İşlev ve araçları ilişkilendirme yöntemlerinin sistemi gibi teşkilatı sık sık spontan, önceden belirtilmemiş süreçlerin sonucu olabilen sosyal kurumdan ayırmak gerekir. Sosyologlar formal ve gayri-formal teşkilatları birbirinden ayırırlar. İster formal, isterse de gayri formal sosyal teşkilatlar grup için sosyal düzeni veya sosyal yaşam süreçlerinin sırasında dengenin kurulmasını sağlar. Açıktır ki, denge her zaman istikrarsız ve değişikliklere meyillidir, fakat öyle belli sınırlar var ki, onlar saklı tutulmalıdır ve bu sınırlar kapsamında sosyal yaşam öyle şekilde gidebilir ki, bireyler ve grupların ihtiyaçları temin edilsin.

Yorum yapabilirsiniz