Türk dünyası ölkələri haqqında

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Türk dünyası esas itibariyle dil akrabalığı, benzer düşünce, coğrafi mekan, gelenek açısından birbirine bağlı olan halklar ve devletler toplusudur. Bu erişim Türkiye Türkleri, özbekler, Kazaklar, Tatarlar, Azerbaycan Türkleri, Türkmenler, Uygurlar, başkırtlar, gagauzlar, nogaylar, karaimler, krımçaklar, Karaçaylar, kumıklar, Balkarlar, tuvalılar, Altay Türkleri ve s. içerir. Türklerin aynı kökene sahip olmasının kanıtları:
1 Dil umumiliği
2 Eski efsane inanç ve esatirler, destan sözlü halk edebiyatı
3 El sanatının umumiliği
4 Tarihi-coğrafi mekanın aynılığı
5 Adet, gelenekler, ahlak eşitliği

Yorum yapabilirsiniz