Urbanizasiya

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

XIX yüzyıldan başlayarak dünya coğrafyasında şehirlerin rolü artmaya başlamıştır. Dünyada sanayi alanının güçlü gelişmesi sonucu nüfusun köylerden şehirlere akını olmuştur. Bu zaman şehirler daha da büyümüştür. Dünya, bölge, ülke nüfusu arasında şehir nüfusunun artması, kentlerin rolünün yükselmesi, şehir yaşam tarzının yaygınlaşmasına kentleşme denir. Kentleşme Latin kelimesidir ve “Urbanus” – şehir demektir.
Kentleşme dar anlamda şehirlerini sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun sayısının artması sürecidir. Bu anlamda kentleşme demografik özelliğe sahiptir. Fakat kentleşme yalnızca nüfus artışı süreci olmayıp, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişiklikleri de içermektedir.

Yorum yapabilirsiniz