Vətəndaşlıq anlayışı

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Vatandaşlık kavramı hala eski Atina ve Roma’da uygulanmıştır. Burada vatandaşlık özgür insanlara aitti. Ortaçağda ise vatandaşlık mefhumu tebeelikle değiştirildi. Fakat sonraki dönemlerde burjuva devrimleri sırasında bu kavram yeniden kullanılmaya başlandı. Karşılıklı hak ve görevler kişi ve devlet arasındaki kalıcı siyasi ve hukuki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Siyasi ilişki, siyasi iktidarın teşkilinde vatandaşın katılımı ve siyasi hak ve özgürlüklere sahip olması ile izah edilmelidir. Vatandaşla devlet arasındaki hukuki ilişki daimidir. Yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler ise sadece geçici hukuki ilişkide olur. Devlet hem yabancıları, hem de vatandaşları savunuyor. Fakat vatandaşları ecnebilerden onun devletle siyasi bağlantısının olması ayırır.

Yorum yapabilirsiniz