Xəzər dənizinin ekoloji təhlili

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Hazar Denizi sorunları içerisinde seviye tereddüdünün yanısıra, deniz sularının kirlenmesi ve bununla ilgili çevresel koşulların bozulması son dönemin en önemli sorunudur. Zengin doğal kaynakları ve tedavi önemi tarih boyu çevresinde çok sayıda insanların yerleşimine neden olmuştur. Hazar denizinin esas kirlilik kaynakları onun havzasında, kıyılarında ve akvatoriyalarında bulunan şehirlerin ve sanayi tesislerinin atık suları, deniz taşımacılığından ve petrol madenlerinden geren çeşitli kirleticilerdir. Şu anda Hazarın kıyı bölgelerinde 15 milyona kadar ahali yaşıyor ki, onların da yaşam etkinliği doğrudan bu denizle (özellikle balıkçılıkla) bağlıdır. Dünyanın en verimli su alanı olan Hazar tek denizdir ki, nere balıklarının büyük rezervi (yaklaşık% 95) burada toplanmıştır.

Yorum yapabilirsiniz