Antiinflyasiya və Antiinhisar siyasətlərinin reallaşması

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Antienflasyon siyaseti özünde enflasyonun azaltılmasına yönelik devlet ayar aletlerinin toplamını birleştirir. Şu anda antiinflyasion siyasetin keynsçilik ve monetarist yönü şekillendirilmiştir. Enflasyon ile mücadele aletlerinden biri olan para politikasının uygulanması tek taraflı ve tehlikelidir. Böylece, enflasyon sorununun çözümü sistematik bir yaklaşım gerektirir. Enflasyon yaratan faktörler karakterine göre parasal (monetar), yani geleneksel ve şok yaratan parasal olmayan faktörlere ayrılmıştır. Dünya tecrübesi gösteriyor ki, piyasa ekonomisine sahip olan gelişmiş ülkelerde enflasyon süreçlerinin aktifleşmesinde parasal faktörlerin, gelişmekte olan ülkelerde ise parasal olmayan faktörlerin rolü yüksek olur.  Azerbaycan’ın da gelişmekte olan ülke olduğunu dikkate alırsak, yakın ve orta vadeli dönemde antienflasyon açıdan çözüm siyasetinin önde hattının parasal olmayan olgular üzerinde kurulması önemlidir. Ancak, bu hiç de parasal alanın antienflasyon doğrultusunda öngörülen çözüm konusundan kenarda kalmasına yol açmamalıdır.

Yorum yapabilirsiniz