Məntiq və Dil haqqında

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Mantığın konusunu oluşturan düşünme şekli ve yasaları dil vasıtasıyla, dil metinlerinin tahliliyle öğrenilir. Mantık kendisi dil ile sıkı bağlıdır. Dil insanlar arasında iletişim aracıdır. Kelimenin geniş anlamında dil deyince bilginin oluşturulması, korunması ve iletim fonksiyonlarını yerine getiren işaret bilgi sistemi anlaşılmaktadır. Diller iki türe (doğal ve yapay) ayrılır. Dilin bazında işaret durur. İşaret deyince bir nesneyi veya bir yaklaşımı ifade eden, belli bilgi taşıyan maddi predmet anlaşılmaktadır.  Lojistik dilde semantik kategori da özel bir yere sahiptir: predmetlerin isimleri, özelliklerinin adları ve cümleler.

Yorum yapabilirsiniz