trio yukle

  • TriO: The Great Settlement Yüklə

    TriO: The Great Settlement – mağarada kafeslerde renkli varlıklar esir saklanıyorlar. Onları tetris gibi üçünü bir araya getirerek özgür edin. Oyun sırasında kazandığınız paralarla bu…