Frazeologiya

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Nutkun doğruluk ve ifade edilişi kelimelerin, ifadelerin düzenli bir şekilde işletilmesine bağlıdır. Biz nutukumuzu belli gramer kurallar üzerine inşa ederiz. Kelimeler gibi, genel bir anlam ifade eden sabit bileşikler de dilimizin sözlük içeriğinin zenginleşmesinde büyük rol oynuyor. Çoğu durumda belirli anlam eklemek amacıyla tek bir kelimeden yok, vahdet teşkil etmiş kelimeler grubu da kullanılır. Dilde bulunan tüm sabit söz birleşmelerinin, bölünmez ifade ve ibarelerin toplamına frazeologiya denir. Frazeologiya Yunanca kökenli kelime olup, phrases – ifade, logos – teori, bilim kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Frazeologiya sabit söz birleşmelerinin kanuna uygun gelişimini, kökenini ve yapısını, özelliklerini, biçim ve içerik zenginliğini, kullanım imkanını, semantik ve gramer yapısını, söz ve serbest birleşmelerle ilişkisini vs. inceler.

Yorum yapabilirsiniz