İnformasiya iqtisadiyyatında istehsal nəzəriyyəsi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Geleneksel iktisat teorisinde mikroekonomik bireylerinin amaç göstergeleri ve toplumun amaç göstergesi birbirine uymuyor. Mikro düzeyde çeşitli ekonomik subyektlerin çeşitli amaç göstergeleri vardır. Bu göstergeler şunlardır: tüketici için – yararlılık, üretici için – üretimin hacmi, firma için – kar. Toplumun amaç göstergesi olarak, genellikle, kümülatif katma değerden oluşan GSYİH kabul edilir. Böylece amaçlı makroekonomik gösterge amaçlı mikroekonomik göstergelerin hiç biri ile örtüşmemektedir. Bu durum geleneksel teorinin ciddi yetersizliğidir, çünkü ekonomik analiz mikro ve makro düzeyleri arasında aşılmaz bir sınır oluşturur. Yaratıcı iktisat teorisinde yaratıcı fert mikroekonominin tek bireyi olarak kabul edilir. Amacı kendisinin yaratıcı refahını maksimuma çıkarmaktan oluşur. Bu amaç kişisel yaratıcı refah göstergelerinin toplamından oluşan sosyal yaratıcı refahın artırılması amacına tam uyumludur.

Yorum yapabilirsiniz