Psixoloji təsirin üç əsas mexanizmi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Yönetim süreci sosyal süreç olarak hukuki, ekonomik, sosyal, psikolojik süreçleri içerir ve hukuki süreçlerin tüm faaliyet aşamalarını temsil eder.  Menecmentin yöntemi yönetilen çalışanların özellikleri, kültür düzeyi ve psikolojik iklimine bağlı olarak yönetim sistemine etki aracıdır. Kolektifde hoş moral hali, ögüven, aktiflik ve sorumluluk gibi psikolojik durumların oluşması işçilerde olumlu duygulara neden olur, onların emek sürecinde daha da aktif olmalarını olumlu etkiliyor.  Kolektifin oluşumu için gerekli olan en önemli faktörlerden biri sosyal-psikolojik ortamdır. Çalışanların sosyal-psikolojik ortamını yönetim düzeyi, çalışma koşulları, insanların karşılıklı münasebetleri de etkiliyor. İşletmede sosyal-psikolojik ortama kolektif üyelerinin karakterlerinin uygunluğu, psikolojik ilişkileri, psikolojik durumu, insanlar arasında iyi ilişkiler, onların birbirlerine tavırları, ilgi ve eğilimleri, sosyal durumları, kolektifde abu-hava vb. aittir.

Yorum yapabilirsiniz