Sosial təminat növləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Sosyal güvenlik hukuku çalışma yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetmiş vatandaşların maddi ihtiyacının karşılanması için kendilerine devlet tarafından uygun yardımların ödenmesinden ve teşkilat-i yasal diğer tedbirlerin uygulanmasından ibarettir. Sosyal güvenlik hukukunun predmetini sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla iç ürünün dağıtımı ile ortaya çıkacak maddi ve prosedür içerikli karmaşık sosyal ilişkiler oluşturmaktadır.  Her bir hukuk alanının bağımsız bir alan olarak ayrılması için ikinci gerekli faktör olarak hukuki tanzim etme yöntemi çıkış ediyor. Sosyal güvenlik hukukunun yöntemi deyince, vatandaşların sosyal güvencesi üzere sosyal ilişkilerin hukuki tanziminin yöntem ve araçlarının bütünü anlaşılır.

Yorum yapabilirsiniz