Təbii resurslar

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Ülkenin doğal kaynakları ulusal servetinin önemli bir parçasıdır. Doğal kaynakların potansiyelinin korunması, muhafazası ve restorasyonu doğanı muhafazanın önemli görevlerinden biridir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi, şu veya bu bölgelerde insanlığın yaşam ortamını değişmiş, nüfusun tekrar yapımını hızlandırmış, onların maddi nimetler üretimi imkanını artırmıştır. Bununla ilgili insanlar tarım ürünleri elde etmekle birlikte ormanların, nehirlerin, denizlerin, okyanusların hammadde ve biyolojik kaynaklarını elde etmeye can atmışlardır. Bir yandan insanlar yaşayıp türemeleri adına biosferi maddi nimetler kaynağı olarak kullanırlar, diğer yandan üretim ve işleme süreçlerinde, milyar tonlarca katı, gaz, duman halinde zararlı atıkları, sıcaklığı, enerjiyi toprağa, suya, havaya atıyorlar. Birbirine zıt olan bu iki durum biosferin canlı aleminde kasadlıq, boşluk oluşturur, ayrı ayrı bölgelerde ekolojik sistemde muvâzenenin bozulmasına neden olur.

Yorum yapabilirsiniz