Vərəm çöpləri, təsnifatı, morfo bioloji xassələri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Veremin esas türeticisi – Mycobacterium tuberculosis 1882 – yılında R. Kox tarafından keşfedilmiştir. Tüberküloz ocaklarından hazırlanmış ve metilen abısı ile boyanmış preparatlarda bu bakteriyi tespit eden R. Kox ayrıca kan serumunda onun saf kulturasını almaya muvaffak olmuştur. Verem hastalığı 3 çeşit mikobakteriya – yaklaşık% 90 durumlarda Mycobacterium tuberculosis, 5% durumlarda Mycobacterium Bovis, 5% hallrda ise Mycobacterium africanum ile türetilir.
Morfo biyolojik özellikleri. Mycobacterium tuberculosis dokularda ve hastalardan alınmış diğer malzemelerde 0,4 – 3 mkm uzunluğunda ince çöpvari bakteridir. Yapay besleyici ortamlarda polimorfik çöpvari, koka benzer ve sap şekilli biçimlerine rastlanır.

Yorum yapabilirsiniz