Zərdüştlik və Avesta

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zerdüştlüğün kutsal kitaplar külliyatıdır. Günümüze tam olarak ulaşmamıştır. Kabul edilir ki, Avestanin unsurları, özellikle M.Ö. 1. binyılın 1. yarısında oluşmaya başlamıştır. Avestanin bakış açısı için aşırı dualizm yaygındır. Avestada göre dünyada hem maddi, hem de hayali olan her şey hayır veya şer başlangıca sahip olmak üzere iki kısma ayrılır. İnsan şu veya bu pozisyonu tercih etmekte serbesttir.

Yorum yapabilirsiniz