Азербайджан – один из древнейших очагов человеческой цивилизации

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan – kadim devirlerden bu ülkenin yerli nüfusu olan Azerbaycanlıların tarihi vatanıdır. Azerbaycan – insanların en eski yerleşim bölgelerinden biridir. Azerbaycan arkeologlarının 1968  yılında Fuzuli kenti yakınlarındaki ünlü Azikh mağarasında yaptıkları kazılarda Avrasyada en eski – Paleolitik (Taş Devri) insan meskenlerinden biri keşfedildi. Burada, emek araçları ve büyük memelilerin kalıntıları yanında sonradan Azikhantrop adlandırılan insan çenesinin bir parçası keşfedildi. Azerbaycan topraklarında erken ve orta Paleolitik dönemlerinde insanlar kolektif çalışmaya dayanan toplumsal örgütlenme şekli olan küçük gruplar halinde yaşamışlar. Üst Paleolitik devrinde Azerbaycan’da insanlık antik tarihinin sonraki aşamasını Taghlar, Damjili, Yatağan Yeri mağaralarındaki  bulgular sunuyor.

Yorum yapabilirsiniz