Azərbaycanın heyvanlar aləmi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Hayvanlar alemi belli arazi veya su alanında birkaç hayvan türünün uzun süre boyunca oluşmuş ve şekillenmiş bir bütünüdür. Azerbaycan’ın hayvanlar aleminin zenginliği hakkında ilk bilgiye doğu gezginlerinin yazılarında rastlanmaktadır. Mimari eserler, eski kaya ve taşlar üzerindeki çeşitli hayvan tasvirleri günümüze kadar ulaşmıştır. XVII yüzyıldan itibaren doğa seyyahlarının Azerbaycan topraklarına seferleri ile hayvanlar alemi hakkında ilk bilgi elde edilir.

Fauna anlayışından farklı olarak hayvanlar alemi deyince onların tür içerikleri ile birlikte bireylerin sayısı da dikkate alınır. Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde doğal koşulların çeşitliliği ile ilgili onun hayvanlar alemi de çok çeşitlidir. Cumhuriyet topraklarında 97 çeşit memeli, 357 tür kuş, 97 çeşit balık, 15 binden fazla omurgasız hayvan türü bilinmektedir.

Yorum yapabilirsiniz