Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından istifadənin ekoloji iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Günümüzde doğada meydana gelen faktörler arasındaki yakın ilişki daima değişir ve gelişir. Şimdi tarıma yararlı toprak fonu, ormanlar, bitki kaynakları, hayvanlar alemi, tatlı su kaynakları, tarım alanları teknik ilerlemenin gelişmesi ve nüfus artışı ile ilgili miktar ve kalite değişikliklerine maruz kalır. Dünyanın ayrı ayrı bölgelerinde biyolojik, yararlı, yeraltı ve yerüstü doğal kaynak rezervleri ve faydalı bir şekilde kullanılmasının yönleri hakkında çeşitli önermeler, fikirler söylenir. Bunların esasını doğada tükenen, tekrar üretimi olmayan kaynaklar, örneğin, mineraller ve kullanım süresi tükenmeyen, tekrar üretim yoluyla yenilenebilir kaynaklar oluşturur.

Yorum yapabilirsiniz