Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Uluslararası ekonomik entegrasyon milli ekonomi mekanizmalarının yakınlaşmasına, karşılıklı uyum ve artışına getiren, uluslararası anlaşmalar biçimini kabul eden ve koordine şekilde uluslararası organlar tarafından ayarlanabilir objektif ekonomik etkileşim sürecidir. Ekonomik entegrasyonun temelinde bağımsız çalışan subyektlerin ekonomik çıkarları ve uluslararası iş bölümü durur. Başka ekonomik olay ve süreçler gibi ekonomik entegrasyon da sürekli hareket ve değişmektedir. Her bir entegre gruplaşmasının ekonomik modeli uzun tarihi bir sürecin süzgecinden geçiyor. Ekonomik kompleksi oluşturan farklı unsurların oranı ve onların karşılıklı ilişkileri belirlenir. Odur ki, her bir bölgesel entegrasyon benzersizdir ve tecrübesinin mekanik kabul edilmesi doğru değildir.

Yorum yapabilirsiniz