Bitki Coğrafiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Areal merkezi kavramı çeşitli anlamlarda anlaşılmaktadır. Örneğin areal merkezi deyince:
Geometrik coğrafi anlamda merkez:
Türün menşece üreyip göç ettiği merkez:
Türün alanı dahilinde bol olduğu bir merkez olarak tasavvur edilebilir.
Geometrik-coğrafi merkeze modern areal merkezi denir. O, bazen türün ürediği merkeze uyumludur. Herhangi bir cins türediği günden bu yana aynı yerinde kalmışsa, onun bu alanı kapsamında türlerin sayısı da başka yerlere oranla daha fazla olacaktır. Böylece, areal kapsamında çeşit, tür çeşitliliği ve formların çok bulunan yeri cinsi türev merkezi olacaktır. Bitkinin en çok çeşitliliği onun oluşum merkezinde tesadüf olunur. Fakat çok eski cinslerin sonraki türleri kendi merkezlerini çok değişmiş ve söz yok ki, bir sonraki türleri yeni yeni ikinci merkezlerden türemişlerdir.

Yorum yapabilirsiniz