Bitki və heyvan ekologiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Ünlü Rus bilim adamı Vernadskiye göre biyosfer – Dünya’nın yaşam prosedürleri giden alanıdır. Bu kavramı ilk kez 1875 yılında ünlü Avusturya jeoloğu Y.Zyuss ileri sürmüş, Fransa doğabilimcisi Lamark geliştirmiştir. Biyosfere gezegenimizin yaşam kamerası denir ki, burada tüm canlı organizmalar bir biri ile sıkı ilgili olup, karmaşık ekolojik sistem oluştururlar. Atmosferin alt tabakası troposfer adlandırılır, çeşitli gazlardan ve su buharların oluşur, üst tabakası stratosferi kapsamaktadır. Stratosferdən 45 km yükseklikte oksijen güneş radyasyonunun etkisi altında Ozona çevrilir. Ozon tabakası canlı organizmalar için öldürücü kozmik ışınları ve kısmen ultrbənövşəyi ışınları def ederek toprak yüzeyine düşmesinin qarşisisni alir. Stratosferden yukarı tabakada yerleşmiş atomlardan ibaret seyrek gaz katı -ionosfer yerleşir.

Yorum yapabilirsiniz