Building The Great Wall of Chine Yüklə

Çin Seddinin İnşası – Büyük Çin İmparatorluğu hiç beklemediği bir tehlikeyle yüz yüze. Geçtikçe  daha da güçlenen kuzey komşuları olan göçebe tayfaları imparatorluğu tehdit ediyor. Shaanxi eyaletinde yaşayan Kong Baotu adında akıllı ve becerikli bir gencin tavsiyesi üzerine imparator Büyük Duvarın inşasına karar veriyor. İnşa işlerini de Kong Baotu kendi üslendi. Diğer amacı da buna karşılık olarak imparatorun güzel kızı Feng Tenrua ile evlenmek. İmparatorluğu kurtarmak ve güzel Feng Tenrua ile evlene bilmesi için bu gence yardım edin. Tarihin en büyük yapılarından birisinin inşasına katılın ve imkansızı başarın.

Yorum yapabilirsiniz