Demoqrafik proseslər və demoqrafik siyasət

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Nüfus sorunu karmaşık sosyal, ekonomik ve biyolojik sorunlar arasında yerini almaktadır. Demografi nüfus hakkında bilimdir. Demografi – teorik demografi, tasviri, bölgesel, matematiksel, istatistiksel ve ekonomik demografi yönlerinde uzmanlaşmış, nüfus ile ilgili olan sosyal-ekonomik süreçleri, tahminleri kapsamaktadır. Demografik siyaset sosyal-ekonomik siyasetle uzvi halde bağlı olsa da onu bağımsız siyaset biçimine ait etmek olar. Öyleki, göç (iç ve dış göç) politikaları, nüfusun doğal hareketi ile ilgili siyaset nüfusun yerleştirilmesi, nüfus yerleşimi, genel sağlık, ölüm ve doğumu etkileyen faktörler, evlenme-boşanma, konut, çevre, eğitim, talim-terbiye sorunlarına, az teminatlı , çok çocuklu ailelere, yaşlı nüfusa yardım konularına yeni yaklaşım gerektirir.

Yorum yapabilirsiniz