Dinamika sıraları anlayışı və onların növləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Sosyal-ekonomik sürecin araştırılmasında birçok durumda onu karakterize eden göstericilerin zamana göre değişimi (dinamiği) analiz edilir. “Dinamik sırası” terimi deyince belirtin (değişken veya göstericinin) artma veya azalma eğilimine göre değişim yönü anlaşılmaktadır. Zaman sırası deyince ise belirtin eğilimi dikkate alınmamakla onun düzeylerinin zamana göre sırası anlaşılmaktadır. Böylece, dinamik sırası öğrenilen nesnenin belirli gelişme eğilimini gösteren istatistiksel göstergelerin kronolojik değişimi serisidir.
Her bir dinamik sırasında zaman göstergesi ve sıranın düzeyi gibi temel iki unsur olur. Zaman göstericisinin sırada ifade olunmasına bağlı olarak zaman dinamik sıraları moment ve aralık gibi sınıflandırılır.

Yorum yapabilirsiniz