Egyptoid – Escape from Tombs Yüklə

Antik kentin kalıntılarını incelediğiniz zaman sizi gizemli bir sanat eserinin bulunduğu odaya götüren gizli kapı buluyorsunuz. Ama antik eşyayı kaldırdığınız anda hemen bazı mekanizmalar harekete geçiyor ve odada kilitli kalıyorsunuz. Sonsuza kadar esir kalmamak için tek bir çıkış yolu var – labirentte ilerlemek. Tüm korumaları yenmeniz gerekiyor. Silah olarak elinizde yalnızca antik silah olan Egiptoid var. Kurtula bilmek için silahı akıllıca kullanın. 3 boyutlu oyunun 50 seviyesi ve seviyeleri geçebilmeniz için çok sayıda güçlendiricileri var.

Yorum yapabilirsiniz