Ekologiya elmi və ekologiya anlayışı

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Çevre (Latin dilinde: οικος (oykos) – ev, kulübe ,. – ev, çiftlik ve λόγος (Logia) – bilim, öğrenmek) canlı ve cansız doğanın karşılıklı ilişkisini öğrenen bilimdir. Bu ifade ilk kez 1866 yılında Alman biyolog Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.
İnsan doğanın bir parçası olup, onunla sıkı bağlıdır. İnsanın hayatında ve faaliyetlerinde doğanın rolünü değerlendirmek oldukça zordur. Doğa insanların yaşam ortamı görevini görür, onun durumu toplumun refah ve gelişme düzeyini belirler.
Hele yirminci yüzyılın başlangıcında yerkürenin nüfusu temiz hava alır, saf su içiyordu. Dünya sonsuz, doğal kaynaklar ise tükenmez düşünülüyordu. Fakat birkaç on yıldan sonra dünya oldukça tehlikeli çevresel felaket hududunda kaldı. Çevrecilere göre, eğer insanlık bu yolu devam ederse, yakın birkaç nesilden sonra onu felaket bekliyor.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfusun hızla artışı ve bilimsel-teknik devrim biosferde bozulma süreçlerinin belirtilerini yarattı. Milyon yıllar boyunca oluşan doğal ekosistemler ciddi değişikliğe uğrayarak insanın dış etkisine karşı dayanıksız duruma düştü.

Yorum yapabilirsiniz