Forge of Empires Yüklə

Forge of Empires – Taş Devri’nde inşa etmeye başladığınız şehri modern zamanlara ve daha da ötesine kadar geliştirin. Kurduğunuz imparatorluğu çağlar boyunca yaşatmaya devam edin. Sürekli yeni teknolojiler geliştirerek yeni binalar inşa edin, yeni mallar için malzemeler üretin. Komşularınızla ticaret yaparak mallarınızı değiş tokuş edin. Yeni bölgeler keşfederek yeni topraklar elde edin. Gerektiğinde savaş becerilerinizi bile kullanmaktan çekinmeyin. Önünüzde uzun bir yolculuk var, hazırsanız başlaya bilirsiniz…

Diğer işletim sistemleri için indirin
Yorum yapabilirsiniz