Hissi idrak və onun prinsipləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

İnsanın etraf alemde düzgün yönelim alması gerçekliğin bilinçte yeniden hasıl edilmesini, cisim ve olayların beyinde yeterli yansımasını gerektirir. İdrak teorisi için özel önem arz eden konulardan biri uygulama sorunudur.
İdrakın gerçek temeli olarak uygulamaların belirleyici rolünü ilk kez K.Marks açmıştır.Uygulama insanların doğa ve toplumu değiştirmeye yönelik maddi, hissi – predmetli, amaç odaklı faaliyetidir. Uygulamaların içeriğini doğal ve sosyal tesislerin anlaşılması, benimsenmesi ve değiştirilmesi oluşturuyor. Böylece, idrak gerçekliğin yansımasıdır. Uygulamaların içeriğini doğal ve sosyal tesislerin anlaşılması, benimsenmesi ve değiştirilmesi oluşturuyor. Böylece, idrak gerçekliğin izdüşümüdür. İdrak şeylerin mahiyetine aklın nüfuz etmesidir. İdrak çelişkilerin oluşması ve çözümü ile devam ediyor ve aktif, yaratıcı niteliktedir. O, objektif alemin düzenliliğini ortaya çıkararak, onun ıslah edilmesi, değiştirilmesi yollarını gösterir, doğa ve toplumun idrak edilmiş kuvvetleri insanın hizmetine verir.

Yorum yapabilirsiniz