İnformasiya və sənaye iqtisadiyyatında insan modeli

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Her bir ekonomik teorinin temelinde belli bir insan modeli – toplumdaki üstün yaşam faaliyetleri biçimini yansıtan basitleştirilmiş davranış düzeni dayanır. Geleneksel (liberal) teoriler A.Smit başta olmak üzere, klasiklerin yarattıkları ve neo klasiklerin geliştirdikleri “ekonomik insan” modeli üzerine kurulmuştur. Bilgi ekonomisi teorisinin temelinde «yaratıcı insan” modeli dayanır. «Ekonomik insan” modeli sanayi döneminin başlarında oluşmuştur.  O zaman ekonomide basit emek üstünlük teşkil ediyordu, insanlar arası karşılıklı ilişkilerin temel biçimi ise emtia değişimi idi. «Yarayıcı insan” modeli bilgi döneminin başlarında oluşmuştur. O zaman ekonomide yaratıcı emek üstünlük teşkil ediyordu, insanlar arası karşılıklı ilişkilerin temel biçimi ise bilgi değişimi idi.

Yorum yapabilirsiniz