İnsan və vətəndaş hüququ

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Hukuki devletin başlangıç noktası ve son amacı, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin teminatıdır.
İşte hukuki devlette özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturan insan onuru itiraf edilir ve toplu yönetim tarafından korunmaktadır. İnsan hakları bireyin kendisine mahsusluğu, bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgilidir. İnsan hakları her insanın varlığının ve ortak yaşamın temeli olmakla, modern dünyada barışın ve terakkinin ifadesidir. İnsan hakları gerçekten hiçbir kültüre yabancı değil ve tüm uluslara özgüdür.
İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlali sadece kimliğe yönelik bir durum değil, hem de sosyal ve siyasi sorun olmakla devletle toplum arasında dengenin bozulmasına, toplumun özünde şiddet ve çatışmalara neden olur.

Yorum yapabilirsiniz