İnsanı Tanımaq Yüklə

Murtaza Mutahharinin eserlerinden olan “İnsanı Tanımak” kitabını sunuyoruz. İnsanın iç dünyasının çelişkilerini  anlatan kitap batini duyguları kişilik, beden ve ruh ilişkilerini ele alarak inceliyor.

Yorum yapabilirsiniz