İnternet haqqında

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Küresel ağları birleştiren üst düzey ağ mevcuttur. Bu ağa İnternet denir. İnternet dünya çapında çeşitli bilgisayarlar arasında iletişim imkanı ve bilgi alışverişini sağlayan ağlar şebekesidir. İnternet, kullanıcıların “bilginin saklanması, paylaşımı ve rahat elde edilmesi” istekleri sonucunda oluşmuş bir teknolojidir. Bu teknolojinin yardımıyla insanlar bilgilere rahatça ulaşabilmektedirler. İnterneti bir bilgi denizine veya çok büyük kütüphaneye benzetebiliriz.

Yorum yapabilirsiniz